3 Yếu Tố Quan Trọng Tạo Nên Bước Đột Phá

September 19, 2013
3 Yếu Tố Quan Trọng Tạo Nên Bước Đột Phá

Bước Đột Phá (Breakthrough) là gì? Đâu là 3 yếu tố cốt lõi tạo nên một Bước Đột Phá?


3 Yếu Tố Quan Trọng Tạo Nên Bước Đột Phá

10 bí quyết xây dựng tự tin trong công việc

August 24, 2013
10 bí quyết xây dựng tự tin trong công việc

10 Bí Quyết để Tồn Tại Nơi Công Sở với Sự Tự Tin !


10 bí quyết xây dựng tự tin trong công việc

Sức mạnh của sự quyết tâm

July 12, 2012
Sức mạnh của sự quyết tâm

Hành động là cần thiết nếu bạn muốn đạt được những mục tiêu, mơ ước và khao khát của mình. Để đảm bảo rằng bạn luôn hành động, một trong những phẩm chất quan trọng nhất bạn cần phát triển là sự kiên trì.


Sức mạnh của sự quyết tâm

Xấu hay tốt, thói quen luôn tạo ra kết quả

July 12, 2012
Xấu hay tốt, thói quen luôn tạo ra kết quả

Bạn chính là kết quả của những thói quen. Từ cách mà bạn ra khỏi giường, cách tắm rửa, cách ăn mặc, cách đi đứng, ngồi, nói chuyện, cách bạn phản ứng với thế giới, cách bạn hành động trước người khác, và cách bạn suy nghĩ; bạn đang sống bằng những thói quen của mình.


Xấu hay tốt, thói quen luôn tạo ra kết quả

Nhận thức rõ ràng về điều bạn muốn

June 12, 2012
Nhận thức rõ ràng về điều bạn muốn

Bạn đã sẵn sàng biến năm nay thành năm tuyệt vời nhất của bạn chưa? Rất dễ dàng để bắt đầu một năm mới với nhiệt tình và sự lạc quan. Nhưng để duy trì quán tính của bạn suốt năm thì bạn cần đặt ra những mục tiêu rõ ràng và mạnh mẽ.


Nhận thức rõ ràng về điều bạn muốn

Xây dựng mối quan hệ tương hỗ với đối tác trách nhiệm

June 12, 2012
Xây dựng mối quan hệ tương hỗ với đối tác trách nhiệm

Một đối tác trách nhiệm sẽ buộc chúng ta có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, đạt được mục tiêu và có sự tiến bộ. Họ là sự kết hợp mạnh mẽ giữa người cổ động viên và người huấn luyện nhằm giúp chúng ta đạt được mục tiêu dễ dàng hơn – và có nhiều niềm vui hơn trong quá trình đó.


Xây dựng mối quan hệ tương hỗ với đối tác trách nhiệm

Thay đổi niềm tin

June 07, 2012
Thay đổi niềm tin

Niềm tin cũng cần thiết đối với chúng ta như các bộ phận trong cơ thể. Chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu chúng. Chúng ta cần chúng như là những thông số để giải thích những việc xảy ra trong cuộc sống. Một người không thể không có niềm tin, cũng không ai muốn sống mà không có niềm tin. Tuy nhiên, điều mà bạn muốn là có thể lựa chọn một cách có ý thức những niềm tin có lợi cho bạn. Mục đích là chọn lựa lăng kính mà qua đó bạn sẽ nhìn thế giới. Và ở đây sự lựa chọn của bạn là không giới hạn.


Thay đổi niềm tin

Mối quan hệ đồng sáng tạo

June 07, 2012
Mối quan hệ đồng sáng tạo

Không ai có thể là chuyên gia trong tất cả các vấn đề xã hội và kĩ thuật mà một người huấn luyện viên cuộc sống sẽ phải đối mặt. Vậy thì một người huấn luyện cuộc sống sẽ mang đến chuyên môn gì cho cuộc chơi?


Mối quan hệ đồng sáng tạo
  • «
  • »

THƯ VIỆN HUẤN LUYỆN