Cái gì (what) - Ai (who) - Ở đâu (where - Tại sao (why) - Như thế nào(How) - Khi nào(when)

June 07, 2012
Cái gì (what) - Ai (who) - Ở đâu (where - Tại sao (why) - Như thế nào(How) - Khi nào(when)

Mô hình này được sử dụng bởi những Người huấn luyện chuyên nghiệp trên khắp thế giới nhằm giúp khách hàng thiết lập và hoàn thành mục tiêu một cách tốt nhất. Nó đơn giản và đầy sức mạnh. Bạn có thể học nó trong 30 phút. Và nó mang lại rất nhiều lợi ích cho cả bạn và khách hàng.

 

 

CÁI GÌ (WHAT)

·     Tình huống mà khách hàng đang gặp phải là gì?

·     Bạn có thể thấy những dấu hiệu nào?

·     Sự thật ở đây là gì? (Điều thực sự đang diễn ra là gì?)

 

AI (WHO)

·     Khách hàng hiện đang là người như thế nào?

·     Khách hàng từng là người như thế nào? (Họ từng như thế nào nhưng đã trưởng thành ra sao?)

·     Đâu là người mà khách hàng giả định rằng nếu trở thành người đó thì mọi nhu cầu của họ đều được đáp ứng? (Chứ không phải người mà khách hàng có thể trở thành nếu các nhu cầu được đáp ứng.)

 

Ở ĐÂU (WHERE)

·     Khách hàng muốn đi đến đâu? (Những mục tiêu mà khách hàng muốn đạt được.)

·     Tôi muốn khách hàng đi đến đâu? (Những mục tiêu của tôi cho khách hàng.)

·     Đâu là điểm đến tốt nhất cho khách hàng? (Những mục tiêu chung của chúng tôi.)

 

TẠI SAO (WHY)

·     Tại sao khách hàng lại muốn những mục tiêu này? (Động lực, mục đích, tầm nhìn.)

·     Tại sao tôi muốn những mục tiêu này cho khách hàng? (Con đường phát triển.)

·     Thực chất thì tại sao khách hàng lại theo đuổi điều họ đang theo đuổi?

 

NHƯ THẾ NÀO (HOW)

·     Làm thế nào để khách hàng đạt được những mục tiêu này? (Chiến lược để đạt được những mục tiêu của khách hàng.)

·     Làm thế nào để khách hàng đạt được những mục tiêu tôi muốn cho họ? (Chiến lược của tôi)

·     Tôi có thể giúp như thế nào? (Vai trò của người huấn luyện)

KHI NÀO (WHEN)

·     Khi nào thì những mục tiêu này sẽ được hoàn thành? (Các điểm mốc, kế hoạch, điểm xuất phát)

 


Tags: ,


Other articles:
       Từ bỏ khách hàng

Comments
You have to login write your comments.

THƯ VIỆN HUẤN LUYỆN