Mối quan hệ đồng sáng tạo

June 07, 2012
Mối quan hệ đồng sáng tạo

Không ai có thể là chuyên gia trong tất cả các vấn đề xã hội và kĩ thuật mà một người huấn luyện viên cuộc sống sẽ phải đối mặt. Vậy thì một người huấn luyện cuộc sống sẽ mang đến chuyên môn gì cho cuộc chơi?

Trước hết, cảm ơn bạn về câu hỏi. Đây là một câu hỏi quan trọng vì nó đánh vào bản chất của Huấn luyện cuộc sống. Một số người tin rằng để thêm giá trị vào mối quan hệ huấn luyện, người huấn luyện phải có một phạm vi chuyên môn rất rộng để “am hiểu” các vấn đề mà khách hàng có thể gặp phải.

Sự thật là một người huấn luyện không cần phải có tất cả mọi câu trả lời. Một người huấn luyện cuộc sống không phải là một chuyên gia xã hội, cũng không phải chuyên gia kĩ thuật. Mối quan hệ huấn luyện là mối quan hệ xã hội xây dựng dựa trên việc người huấn luyện làm việc với khách hàng để giúp họ giải quyết các vấn đề của chính mình. Khi một người huấn luyện thay đổi từ cung cấp sự hỗ trợ cho khách hàng sang cung cấp câu trả lời thì mối quan hệ căn bản nhất này cũng bị thay đổi.

Người huấn luyện lúc này không còn “huấn luyện” nữa mà đang tư vấn hoặc đôi khi đang trị liệu. Và mặc dù những câu trả lời đó là hoàn hảo với người huấn luyện, chúng lại có thể không chính xác đối với khách hàng. Trong chương trình đào tạo Coach (Người huấn luyện) được chứng nhận của VCI, học viên được dạy về mối quan hệ đồng sáng tạo giữa người huấn luyện và khách hàng.

Trong mối quan hệ đồng sáng tạo, không có bên nào phải đưa ra mọi câu trả lời. Thay vào đó, mối quan hệ này thể hiện trách nhiệm ngang nhau giữa người huấn luyện và khách hàng. Người huấn luyện giúp khách hàng có cái nhìn sâu sắc hơn mức họ tin là có thể để tự mình tìm ra câu trả lời. Thay vì cung cấp câu trả lời, người huấn luyện cung cấp một hệ thống hỗ trợ khách hàng bao gồm trách nhiệm, sự chân thật, cái nhìn sáng suốt và  cởi mở hơn, cũng như những quan điểm mới về vấn đề của họ.


Tags: ,


Other articles:

Comments
You have to login write your comments.

THƯ VIỆN HUẤN LUYỆN