CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO


Chương trình đạo tạo huấn luyện viên cuộc sống bậc thầyChương trình đạo tạo huấn luyện viên cuộc sốngKhoá đào tạo coach 2 ngày

 

“ Huấn luyện thành công phụ thuộc tất cả vào việc đặt câu hỏi đúng. Đó là giúp khách hàng tự quyết định mục tiêu của họ và cách làm thế nào để đạt được nó. Đó là lắng nghe, thấu hiểu và giúp khách hàng của bạn tìm ra kế hoạch hành động phù hợp, xác định mức độ ưu tiên và hành động để thành công. Đó là giúp khách hàng có thể tuyên bố rõ ràng mục tiêu sống, kết nối bản thân với mong ước và có trách nhiệm với chính mục tiêu đó.”


Cảm nhận học viên?


Phạm Thị Quý Hiền


Lê Anh Tuấn


Trần Thị Thanh Hằng


Huỳnh Ngọc Minh


 

Our team

Bruce Flanagan
Chairman


Tran Tien Cong
CEO


Nguyen Tuan Quynh
Master spirit life coach


Nguyen Minh Chau
Founding partner, CEO