VCI - Viet Nam
Coaching Institute
Bring out

the best in you
 
WHAT IS COACHING ?
A proven tool that facilitates and inspires individuals to maximize their personal and professional potential through creative process.
Coaching helps clients to realize their vision, mission in life, motivate them to change and focus on their dream.
2-DAY
CERTIFIED
COACH PRACTITIONER

GIỚI THIỆU VIETNAM COACHING INSTITUTE (VCI)
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO COACH VIỆT NAM

       VCI là Trường Đào tạo Huấn Luyện Viên, được chứng nhận rộng rãi bởi các tổ chức quốc tế và được công nhận bởi Hiệp Hội Huấn Luyện Viên Quốc Tế (ICF- International Coach Federation) và Liên Minh Huấn Luyện Viên Đã Được Chứng Nhận (CCA-Certified Coach Alliances).

       Là đơn vị tiên phong ở thị trường Việt Nam cung cấp khóa đào tạo Huấn Luyện Viên đạt chuẩn quốc tế dành cho công chúng, và đào tạo các khóa Kỹ Năng Huấn Luyện dành cho CEO, cấp lãnh đạo, quản lý nhân sự của doanh nghiệp.

       Bên cạnh đó, VCI còn cung cấp dịch vụ Huấn luyện cá nhân 1-kèm-1 cho cấp điều hành và lãnh đạo, được thực hiện bởi mạng lưới Huấn Luyện Viên Quốc Tế của mình.

 


Download EbookChúng tôi là ai?


BJ Radomski


Coach

Master Executive Coach


Tran Tien Cong


Founder & CEO

Certified Peak Performance CoachNguyen Tuan Quynh


Chairman


Business Strategy Consultant

VIDEO VCI

LOGO