TẠO THIỆN CẢM (BUILDING RAPPORT) TRONG HUẤN LUYỆN

Coaching      January 11, 2016
TẠO THIỆN CẢM (BUILDING RAPPORT) TRONG HUẤN LUYỆN

“Tạo thiện cảm”(Rapport) trong huấn luyện là kỹ năng quan trọng nhất để thiết lập nền tảng cho một mối quan hệ huấn luyện thành công và hiệu quả.


TẠO THIỆN CẢM (BUILDING RAPPORT) TRONG HUẤN LUYỆN
  • «
  • »

CATEGORIES